Strona o niczym ;)


MENU:                |                Historia                |                News                |                Linki                |                FAQ                |                Pliki                |

 

Straszna historia

Pomys≥ utworzenia strony internetowej o niczym zrodzi≥ siк w wyniku presji spo≥ecznej. Tak tak, przecieњ ma≥o kto w Sieci nie ma w niej swojej strony...
Z drugiej jednak strony, nie maj±c nic do powiedzenia nie naleњy zabieraж g≥osu. Ten w≥aґnie wymуg dobrego obyczaju od wielu lat pohamowywa≥ mnie od przyczyniania siк do powszechnego zaґmiecania sieci WWW.
Od czegуњ jednak [nie]s≥awna dialektyka! Z po≥±czenia powyњszych sprzecznych postulatуw powsta≥a w≥aґnie koncepcja strony nieporuszaj±cej њadnego istotnego merytorycznie tematu.

 

Niusy

Aktualnie jest to pierwsza edycja betawersja Strony o niczym ;-)

 

Hiper≥±cza

Zamknij okno    |    Wrуж     |    Ulubione    |    Dysk C:    |    Zamknij Windows    |    IdЉ siк powiesiж    |    Zg≥oґ deadlink

 

FAQ U2

Pyt.: Czy Zero i Null to to samo?
Odp.: Nie.

Pyt.: Po co robi siк takie strony?
Odp.: Aby wykazaж bezsens takich prac.

Pyt.: Dlaczego strona nie zawiera grafiki?
Odp.: Aby nie przeci±њyж Windowsa w komputerze uњytkownika.

 

¶ci±galnia

¶ci±gnij tк stronк na dysk twardy (56K <1 min)

 


€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHH€€€€€€€€€HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHH€€HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHH€€HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€HHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHH€HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€HHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€HHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€€HH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€HH€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€HHH€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€HH€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHHH€€€€€€€€€€€HH€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHH€€€€€€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHHH€€€€€€€€€€HH€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€HHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHH€€€HHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHH€€€€€€€€€€HH€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€HHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHH€€€€€€€€€€H€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€HHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHH€€€€€€€€€HH€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€HHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHH€€€€€€€€€H€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHH€€€HHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHH€€€€€€€€€HH€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHH€€€€€€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHH€€€€€€€€€H€€€€€€€€€€
€€€€€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHH€€€€€€€€€HH€€€€€€€€€
€€€€€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHH€€€€€€€€€H€€€€€€€€€
€€€€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHH€€€€€€€€€HH€€€€€€€€
€€€€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHH€€€€€€€€€H€€€€€€€€
€€€€€€HHHHH€€H€H€HH€€HH€€HHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HH€€€€€€€€HH€€HH€€€€€€€€€€€€€HH€€HH€€H€€€€€€€€€€€€€HH€HHHHH€€€€€€€€€HH€€€€€€€
€€€€€€HHHHH€H€H€€HH€HHH€€HHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HH€€€€€€€€HH€HH€€€€€€€€€€€€€€HH€HHH€€H€€€€€€€€€€€€€H€€€HHHH€€€€€€€€€€H€€€€€€€
€€€€€€HHHH€€HHHH€HH€HHH€H€HHHH€€€HHH€HH€H€HHH€€€€HHHH€€HHH€€€€HH€H€€HHH€€HH€HH€€€HH€HHH€H€HHHH€€HHHH€HHHH€€HHHHH€€€€€€€€€H€€€€€€€
€€€€€€HHHH€€€€€€€HH€HHH€H€HH€HH€HH€H€HHH€HH€H€€€HH€HH€HH€HH€€€€HHH€HH€HH€HH€HH€€€HH€HHH€H€€€HH€€HH€HH€HH€€€HHHHH€€€€€€€€€HH€€€€€€
€€€€€HHHHH€€€€€€€HHH€HHH€€HH€HH€HHHH€HH€€HHHH€€€HH€HH€HH€HH€€€€HH€€HH€HHHH€HH€€€€HHH€HHH€€HHHH€€HH€HH€HH€€€€HHHHH€€€€€€€€€H€€€€€€
€€€€€HHHH€€€€€€€€HHH€HHH€HH€HH€€HH€€€HH€€HH€€€€€HH€HH€HH€HH€€€€HH€€HH€HHHH€HH€€€€HHH€HHH€HH€HH€HH€HH€HH€€€€€HHHHH€€€€€€€€€H€€€€€€
€€€€HHHHH€€€€€€€€HHH€HHH€HH€HH€€HH€€HH€€€HH€€€€€HH€HH€HH€HH€€€€HH€€HH€HHHH€HH€€€€HHH€HHH€HH€HH€HH€HH€HH€€€€€€HHHH€€€€€€€€€H€€€€€€
€€€€HHHHH€€€€€€€€HH€€HH€€HH€HH€€€HHHHH€€€€HHH€€€€HHHH€€HHH€€€€€HH€€€HHH€HHHHH€€€€HH€€HH€€HHHHH€HH€HH€HHH€€€€€HHHH€€€€€€€€€HH€€€€€
€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHH€€€€€€€€€H€€€€€
€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHH€€€€€€€€€H€€€€€
€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHH€€€€€€€€€H€€€€€
€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHH€€€€€€€€€H€€€€€
€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHH€€€€€€€€€HHH€€€€€€€€€HHHHHH€€€€€€€€€HH€€€€€€€€€€€€€€€€€HH€€HHHH€€€€€€€€€€€€€HHHH€€€€€€€€€H€€€€€
€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HH€€€€€€€€€€HH€HH€€€€€€€€€€HH€€€€€€€€€€€HH€€€€€€€€€€€€€€€€H€HH€€H€H€€€€€€€€€€€€€HHHH€€€€€€€€€H€€€€€
€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HH€€HHH€€€€HH€€€€€HHH€€€€€€HH€€HHH€€€HHHH€€HHHH€HH€€HH€€€€€€HH€H€H€€€€€€€€€€€€€€HHHH€€€€€€€€€H€€€€€
€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HH€HH€HH€€€HH€€€€HH€HH€€€€€HH€HH€HH€HH€HH€€€€HH€HH€HH€€€€€€€H€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHH€€€€€€€€HH€€€€€
€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HH€€HH€HH€€€HHHHH€HH€HH€€€€HH€€HH€HH€HH€HH€€HHHH€HH€HH€€€€€€HH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHH€€€€€€€€HH€€€€€
€€€€HHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HH€€HH€HH€€€HH€HH€HH€HH€€€€HH€€HH€HH€HH€HH€HH€HH€HHHH€€€€€€€H€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHH€€€€€€€HHH€€€€€
€€€€HHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HH€€HH€HH€€€HH€HH€HH€HH€€€€HH€€HH€HH€HH€HH€HH€HH€HHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHH€€€€€HHHHH€€€€€
€€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HH€€€HHH€€€€€HHH€€€HHH€€€€€HH€€€HHH€€€HHHH€HHHHH€HHH€€€€€€€HH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHH€€€€HHHHHH€€€€€
€€€€€HHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHH€€HHHHHHHH€€€€€
€€€€€HHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHH€HHHHHHHHH€€€€€
€€€€€HHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€HHHHHHHHHHHHHH€€€€€€
€€€€€HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH€€€€€€€€
€€€€€HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€
€€€€€€HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€
€€€€€€HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€€
€€€€€€HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€